مجمع فرهنگی شهید اژه ای

مجمع فرهنگی شهید اژه ای

۲ مطلب با موضوع «قم و جمکران» ثبت شده است

IMG_2232 - 500x375px
   
                                                                                                                 

عکس های اردوی دانش آموزی اژه ای1 سال 90

قم و جمکران و موزه ی عبرت ها(محل شکنجه دادن ساواک)

2011-10-02-054 (Copy).jpg


برید به ادامه ی مطلب!


مجمع فرهنگی شهید اژه ای