مجمع فرهنگی شهید اژه ای

مجمع فرهنگی شهید اژه ای

۱۴ مطلب با موضوع «محرم» ثبت شده است

                                   السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)                                                  

pos86 (Copy).jpg

تا محرم چند روزی باقی نمانده                                                                         

عکس های مراسم محرم قبل را نگاه کنیم،                                                      

تا حال و هوای محرم را پیدا کنیم و آماده بشیم برای محرم                                  

پوستر های محرم

                                   السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)                                                  

sen87.jpg

تا محرم چند روزی باقی نمانده                                                                         

عکس های مراسم محرم قبل را نگاه کنیم،                                                      

تا حال و هوای محرم را پیدا کنیم و آماده بشیم برای محرم                                  

سن های محرم

                                  السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)                                                  

1 (Copy) - 480x360px

70 (Copy) - 480x360px

تا محرم چند روزی باقی نمانده                                                                        

عکس های مراسم محرم قبل را نگاه کنیم،                                                      

تا حال و هوای محرم را پیدا کنیم و آماده بشیم برای محرم                                  

محرم 90 (تبلیغات و تدارکات)

                                  السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)                                                  

27 (Copy) - 480x360px

تا محرم چند روزی باقی نمانده                                                                        

عکس های مراسم محرم قبل را نگاه کنیم،                                                      

تا حال و هوای محرم را پیدا کنیم و آماده بشیم برای محرم                                  

محرم 90 (قافله)

                                  السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)                                                  

106 (Copy) - 480x270px

تا محرم چند روزی باقی نمانده                                                                        

عکس های مراسم محرم قبل را نگاه کنیم،                                                      

تا حال و هوای محرم را پیدا کنیم و آماده بشیم برای محرم                                  

محرم 90 (متفرقه)

                                  السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)                                                  

108 (Copy).jpg

تا محرم چند روزی باقی نمانده                                                                        

عکس های مراسم محرم قبل را نگاه کنیم،                                                      

تا حال و هوای محرم را پیدا کنیم و آماده بشیم برای محرم                                  

محرم 90

                                  السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)                                                  

10 (Copy).jpg

تا محرم چند روزی باقی نمانده                                                                        

عکس های مراسم محرم قبل را نگاه کنیم،                                                      

تا حال و هوای محرم را پیدا کنیم و آماده بشیم برای محرم                                  

محرم 90

                                   السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)                                                  

IMG_3598 (Copy).JPG

تا محرم چند روزی باقی نمانده                                                                         

عکس های مراسم محرم قبل را نگاه کنیم،                                                      

تا حال و هوای محرم را پیدا کنیم و آماده بشیم برای محرم                                  

محرم 89

                                   السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)                                                  

100 (Copy).jpg

تا محرم چند روزی باقی نمانده                                                                         

عکس های مراسم محرم قبل را نگاه کنیم،                                                      

تا حال و هوای محرم را پیدا کنیم و آماده بشیم برای محرم                                  

محرم 87

                                   السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)                                                  

DSC01176 (Copy).JPG

تا محرم چند روزی باقی نمانده                                                                         

عکس های مراسم محرم قبل را نگاه کنیم،                                                      

تا حال و هوای محرم را پیدا کنیم و آماده بشیم برای محرم                                  

محرم 86

                                   السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)                                                 

75 (Copy).JPG

تا محرم چند روزی باقی نمانده                                                                         

عکس های مراسم محرم قبل را نگاه کنیم،                                                      

تا حال و هوای محرم را پیدا کنیم و آماده بشیم برای محرم                                  

محرم 85

                                   السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)                                               

IMGA0410 (Copy).jpg

تا محرم چند روزی باقی نمانده                                                                         

عکس های مراسم محرم قبل را نگاه کنیم،                                                      

تا حال و هوای محرم را پیدا کنیم و آماده بشیم برای محرم                                  

محرم 84

                                   السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)                                               

484 (Copy).jpg

تا محرم چند روزی باقی نمانده                                                                         

عکس های مراسم محرم قبل را نگاه کنیم،                                                      

تا حال و هوای محرم را پیدا کنیم و آماده بشیم برای محرم                                  

محرم 80 و 81 و 83

مجمع فرهنگی شهید اژه ای