مجمع فرهنگی شهید اژه ای

مجمع فرهنگی شهید اژه ای

IMG_2232 - 500x375px
   
                                                                                                                 

برای بزرگ تر دیدن عکس ها ، تا آن جایی که نیاز است ،کلید های (ctrl) و (+) را فشار دهید
میتونید روی بعضی از عکس ها کلیک کنید تا اون هارا در سایز بزرگ تر (1500در 2000) مشاهده کنید
از آقای محمدحسین دهقانی به خاطر عکس های زیباشون تشکّر می کنیم در اتوبوس

IMG_1618 - 500x375px


 
IMG_1620 - 500x375px


 
IMG_1626 - 500x375px


 
IMG_1637 - 500x375px


 
IMG_1638 - 500x375px


 
IMG_1640 - 500x375px


 
IMG_1655 - 500x375px
میخ با پا!


 
IMG_1660 - 281x375px


 
IMG_1662 - 500x375px


 
IMG_1670 - 500x375px


 
IMG_1677 - 281x375px


 
IMG_1679 - 500x375px


 
IMG_1684 - 500x375px


 
IMG_1685 - 500x375px


 
IMG_1686 - 500x375px
ذوق عکاسان مجمعی!


 
IMG_1689 - 281x375px
دزدی از صندوق صدقات!


 
IMG_1690 - 500x375px


جمکران

 
IMG_1695 - 500x375px


 
IMG_1696 - 281x375px


 
IMG_1697 - 281x375px


 
IMG_1700 - 500x375px


 
IMG_1702 - 500x375px


 
IMG_1705 - 281x375px


 
IMG_1708 - 500x375px


 
IMG_1713 - 500x375px


 
IMG_1715 - 281x375px


 
IMG_1717 - 500x375px


 
IMG_1718 - 500x375px


 
IMG_1721 - 500x375px


 
IMG_1722 - 500x375px
بدو،بدو ،بریم ببینیم تو عکس چه جوری افتادیم!


 
IMG_1724 - 281x375px


 
IMG_1728 - 500x375px
آدم باید در هر شرایطی غذاش را کامل بخوره!


توچال
 
IMG_1738 - 281x375px


 
IMG_1739 - 500x375px


 
IMG_1743 - 500x375px


 
IMG_1745 - 500x375px


 
IMG_1747 - 500x375px


 
IMG_1748 - 500x375px


 
IMG_1750 - 500x375px


 
IMG_1752 - 500x375px


 
IMG_1755 - 500x375px


 
IMG_1756 - 500x375px


 
IMG_1757 - 500x375px


 
IMG_1761 - 500x375px


 
IMG_1764 - 500x375px


 
IMG_1767 - 500x352px
گرفتن اسیر!


 
IMG_1768 - 500x375px
چنگ با شبه نظامیان سر گردنه!


 
IMG_1769 - 281x375px


 
IMG_1770 - 500x375px


 
IMG_1773 - 500x375px


 
IMG_1774 - 500x375px


 
IMG_1777 - 281x375px


 
IMG_1778 - 500x354px


 
IMG_1779 - 500x375px
برف بزرگ موجب نزدنه!


 
IMG_1783 - 500x375px
این شکلی فایده نداره ، باید جنگ نرم بکنیم!


 
IMG_1785 - 500x375px
همون طور که میبینید مهماتشون تموم شده!


 
IMG_1786 - 500x375px
ما با هم برادریم ،پس چرا با هم بجنگیم؟!


 
IMG_1787 - 500x375px
صلح!


 
IMG_1788 - 500x375px
خیانت!


 
IMG_1789 - 500x375px


 
IMG_1793 - 281x375px
توهم توطئه!


 
IMG_1794 - 281x375px


 
IMG_1795 - 281x375px
به به!


 
IMG_1796 - 500x375px


 
IMG_1797 - 500x375px


 
IMG_1799 - 500x375px


 
IMG_1802 - 500x375px
اینجا تهران است!


 
IMG_1806 - 500x375px


 
IMG_1807 - 500x375px


 
IMG_1811 - 500x375px


 
IMG_1814 - 500x375px


 
IMG_1815 - 281x375px


 
IMG_1816 - 281x375px


 
IMG_1818 - 500x375px


 
IMG_1819 - 500x375px


 
IMG_1820 - 500x375px


 
IMG_1822 - 500x375px


 
IMG_1825 - 281x375px


 
IMG_1826 - 281x375px


پیش به سوی سازمان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 
IMG_1828 - 500x375px


 
IMG_1837 - 281x375px


 
IMG_1840 - 500x375px


 
IMG_1842 - 500x375px
عین آدم حسابی ها رفتار کنید!


 
IMG_1847 - 500x375px
فکر نکنم تا حالا مجمعیا همچین استقبالی را دیده باشن!
نمونه هاش را ببینین!
خب دیگه ، باید از امکانات استفاده کرد!


 
IMG_1850 - 500x375px


 
IMG_1852 - 500x375px


 
IMG_1853 - 281x375px


 
IMG_1855 - 500x375px


 
IMG_1859 - 500x375px
خوب عکس هاتون را بگیرید که دیگه همچین جایی را نمی بینید!


 
IMG_1861 - 500x375px


 
IMG_1867 - 500x375px


 
IMG_1869 - 500x375px


 
IMG_1870 - 500x375px
هوا دلپذیر شد ،گل از باغ بردمید، دی ری دی دینگ ، دشمن بداند ما موج خروشانیم ، الله،الله،الله ،خمینی ای امام !


 
IMG_1877 - 500x375px


 
IMG_1887 - 281x375px
آقای واعظ زاده


 
IMG_1894 - 500x375px


 
IMG_1896 - 500x375px


 
IMG_1898 - 500x375px


 
IMG_1910 - 500x375px


 
IMG_1922 - 500x375px 
IMG_1933 - 500x375px

 
IMG_1950 - 500x375px
این هم عکسای کسایی که در همایش ها خوابن!


 
IMG_1957 - 500x375px


 
IMG_1959 - 500x375px
عکس تکی!


 
IMG_1961 - 500x375px


 دیدار با آقای امیرخانی


IMG_1968 - 500x375px
این که آقای امیرخانی نیست که ،اشتباه شده!


 
IMG_1970 - 500x375px
این هم آقای رضا امیرخانی

  IMG_1972 - 500x375px


 
IMG_1977 - 500x375px


 
IMG_1981 - 500x375px


 
IMG_1984 - 500x375px


 
IMG_1991 - 281x375px


 
IMG_1992 - 281x375px


 
IMG_1999 - 281x375px


 
IMG_2003 - 281x375px


 
IMG_2037 - 500x375px


 
IMG_2055 - 500x375px


 
IMG_2062 - 500x375px


 
IMG_2064 - 500x375px


 
IMG_2065 - 500x375px


کاخ نیاوران (خونه شاه)

 
IMG_2087 - 500x375px


 
IMG_2091 - 500x375px 
IMG_2096 - 500x375px


 
IMG_2097 - 500x375px
سنگ بزرگ موجب نزدنه!


 
IMG_2099 - 500x375px
چقدر شما خوشتیپی!


 
IMG_2101 - 500x375px


 
IMG_2103 - 500x375px


 
IMG_2104 - 500x375px


 
IMG_2107 - 500x375px
عکس از آینه!
پس دوربین کجاست؟!


 
IMG_2112 - 500x375px
اگه شاه می دونست یه روزی مجمعیه میان تو خونه ش، سکته میکرد!


 
IMG_2115 - 500x375px


 
IMG_2118 - 281x375px
عجب!


 
IMG_2122 - 500x375px


 
IMG_2128 - 500x375px


 
IMG_2130 - 281x375px


 
IMG_2131 - 281x375px


 
IMG_2133 - 500x375px


 
IMG_2154 - 500x375px


 
IMG_2163 - 500x375px


 
IMG_2168 - 281x375px


 
IMG_2172 - 281x375px


 
IMG_2175 - 500x375px


 
IMG_2180 - 500x375px


 
IMG_2181 - 500x375px
شما ها همونایی نبودین که آب می پاشیدین ، هان؟!


 
IMG_2182 - 281x375px


 جماران (خونه امام)


IMG_2183 - 281x375px


 
IMG_2184 - 500x375px


 
IMG_2187 - 500x375px


 
IMG_2189 - 281x375px


 
IMG_2191 - 500x375px
عکس با امام و شهید رجایی در خونه ی امام!


 
IMG_2196 - 500x375px
این هم آقای عکّاس!


 
IMG_2209 - 500x375px


 
IMG_2221 - 500x375px


 
IMG_2223 - 281x375px
یاد امام و شهدا


 
IMG_2226 - 281x375px


 
IMG_2227 - 500x375px


 
IMG_2229 - 500x375px


 
IMG_2230 - 500x375px


 
IMG_2232 - 500x375px

.
.
.
چفدر شاه تجملگرا  بود و خونه ش پیچیده
و چقدر امام بی آلایش  بود و خونه ش ساده
.
.
.
چه صفایی داشت جماران

IMG_2233 - 500x375px

نقد فیلم 
IMG_2238 - 500x375px


 
IMG_2243 - 500x375px


راه پیمایی 22 بهمن

 
IMG_2244 - 500x375px

 
IMG_2245 - 500x375px

IMG_2249.JPG - Download this image
 
IMG_2249 - 281x375px

IMG_2252 - 500x375px


 
IMG_2253 - 500x375px


 
IMG_2255 - 500x375px


 
IMG_2256 - 500x375px


 
IMG_2257 - 500x375px
به به!


 
IMG_2258 - 281x375px


 
IMG_2259 - 500x375px


 
IMG_2262 - 500x375px
به نظر شما چه کسایی رو پل وایسادن؟!


 
IMG_2263 - 500x375px
سلام!


 
IMG_2269 - 281x375px


 
IMG_2274 - 500x375px


 
IMG_2275 - 500x375px


 
IMG_2277 - 500x375px


 
IMG_2282 - 500x375px


 
IMG_2288 - 500x375px


 
IMG_2290 - 500x375px


 
IMG_2291 - 500x375px


 
IMG_2296 - 500x375px


 
IMG_2297 - 500x375px


 
IMG_2300 - 281x375px
عجب تیپی!


 
IMG_2301 - 500x375px
این هم مهندسان متعهد آینده در مسجد دانشگاه شریف


 
IMG_2302 - 500x375px


 
IMG_2303 - 500x375px


 
IMG_2307 - 281x375px


 
IMG_2308 - 281x375px

 

مرقد امام هم رفتیم اما فقط برای خوردن غذا!

IMG_2311 - 500x375px


 
IMG_2313 - 500x375px
IMG_2315 - 500x375px

 
IMG_2321 - 500x375px


 
IMG_2323 - 500x375px


 
IMG_2326 - 281x375px


 
IMG_2328 - 500x375px


 
IMG_2330 - 500x375px
.
.
.
و یکی از پربارترین اردوهای مجمع به پایان رسید

نظرات  (۸)

عالییی
عکس تکی علی.ا را در جمکران داشتید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟انصافا این دیگه عکس تکی بود........البته بعضی ها هم ظاهرا از پشت دارن دور میگیرن بزنند زیر پاشون..........کسی که نفهمید کی بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ • خودمم دیگه
 • پس اینهایی که با اتوبوس میبرن تو راهپیمایی شرکت کنند شمایین!!!
  پاسخ:
  بله!!!
  چرا دیگر این مجمعیا هیچ کدام آشنا نیستن؟
  یعنی تهران رفتین، آقا مجید شایسته، سجاد احمدی، هادی محضر و... هم باتان نبودن؟
  بهشان گفته بودین؟
  چرا از قدیمیا کسی نیست

  خدا فولادگر را با آن کیفش برا مجمع نگه دارد
  زن بگیرد، پیرم که بشود آخرش هست
  نمی دانم چرا قاسم قربانی نیستش؟!!!

  آ مهمتر از همه
  چرا شما این قدر افسرده اید؟
  این چه رنگی که این وبلاگ دارد؟؟؟؟؟!!!!!!!
  پاسخ:
  آقای سجاد احمدی بودن
  ولی خب برای اخلاصشون تو عکسا نیوفتادن!

  رنگ پس زمینه برای مشاهده ی بهتر عکس هاست
  اگه رنگ بهتری سراغ دارید بگید امتحان کنیم
  خیلی ممنون
 • یه مجمعی دیگه
 • فقط میتونم بگم:

   احسنت به این اردو!!!

 • بچه گروهی سرگروهم
 • درجه یک

  مثی وبلاگتون

  مثی مجمعمون

   

  سلام
  دستتون درد نکنه
  خدا قوت
  توی توچال یکی باید از تدارکات که غذا را براتون اورد بالا عکس میگرفت
  واقعا فقط اخلاص ازشون می بارید :دی

  پاسخ:
  سلام

  خیلی ممنون

  دستشون درد نکنه ولی لازم به ذکره قرار بود غذا با تله کابین بیاد بالا کوه ولی نشد
  بچه ها برای غذا تا بالا کوه رفتند و بعد فهمیدند غذا را همون وسطا که میدن
  یکی از دوستام از گشنگی از بالا کوه تا پایینش را رفت و بعد فهمید وسط کوه غذا میدن که دوباره اومد وسط کوه

  خدا خیردون بدد
 • مسعود بهادری
 • سلام به همه دوستان قدیمی دلم برا همه تون خییییییییییییییییییییییییییییییییییلی تنگ شده تو صفحات مجمعیها که میگشتم از خودم عکس پیدا نکردم به خدا باورم شده بود منو به همین زودیا فراموش کردید ولی من همیشه به یادتونم
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  مجمع فرهنگی شهید اژه ای