مجمع فرهنگی شهید اژه ای

مجمع فرهنگی شهید اژه ای

۶ مطلب با موضوع «روایت تصویری» ثبت شده است

 روایت های تصویری

مشهد 90 (دانشجویی)

DSC04952 - 480x270px

برید ادامه ی مطلب!

روایت تصویری

روایت تصویری از مشهد 90

(شمال و آبشار)

IMG_0588 - 480x360px

برید ادامه ی مطلب!


 روایت های تصویری

مشهد 90 

IMG_0725 - 480x360px

برید ادامه ی مطلب!


روایت تصویری

آقای نیکبخت و مِلاقه


63 (Copy).jpg


چرا با مِلاقه به جون همه افتادی؟


برید ادامه ی مطلب

روایت تصویری

به قیافه ی مظلومش نگاه نکنین


برید ادامه ی مطلب تا با باطنش آشنا بشین


مجمع فرهنگی شهید اژه ای